Ban lãnh đạo

PGS.TS. TTƯT. PHẠM VĂN MINH
Bí thư chi bộ - Giám đốc bệnh viện
Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng -
Trường đại học y Hà Nội
                                                                     
BSCK II. NGÔ TẤT THẮNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIÊN