Ban lãnh đạo

PGS.TS PHẠM VĂN MINH
Bí thư chi bộ - giám đốc bệnh viện
Trưởng bộ môn PHCN - Trường đại học y HN
BSCK II. NGÔ TẤT THẮNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIÊN
BSCK II. TRẦN TRỌNG THẮNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN