Ban lãnh đạo

 
PGS.TS. TTƯT. PHẠM VĂN MINH
Bí thư chi bộ - Giám đốc bệnh viện
Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng -
Trường Đại học Y Hà Nội
 
                   
BSCK II. NGÔ TẤT THẮNG
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIÊN