BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(26-09-2022)
Sáng ngày 25/9/2022, Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội đã tổ chức lớp “ Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động 2022” cho cán bộ, nhân viên y tế nhằm triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động tại bệnh viện.
Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 100% viên chức và người lao động tại các khoa, phòng của bệnh viện.

Tới tham dự và chỉ đạo tập huấn có đồng chí Phạm Văn Minh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc bệnh viện cùng Phó Giám đốc, trưởng phó các khoa phòng và 100% viên chức và người lao động của bệnh viện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giảng viên Phan Văn Mậu – Thanh tra An toàn lao động phổ biến về an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ để sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

Kết thúc lớp tập huấn, học viên thực hiện làm bài kiểm tra và được cấp chứng nhận về An toàn vệ sinh lao động.
 
Các tin khác