Biểu dương tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên bệnh viện

(04-05-2019)
Ngày 19/4/2019, Hội Cựu chiến binh cơ quan Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, nhận được thư của Bà Trần Thị Dân có người thân hiện đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh cơ quan Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, đề nghị biểu dương tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên và nhân viên phục vụ công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Hà Nội.
Sau đây là Đơn đề nghị biểu dương tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Hà Nội của bà Trần Thị Dân thường trú tại xã Dân Hoà - Thanh Oai - Hà Nội là thân nhân của Hội viên Cựu chiến binh cơ quan Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.