Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Bệnh viện, Công đoàn ngànhY tế Hà Nội; Công đoàn bệnh viện đã tổ chức Đại hội thông qua kế hoạch nhiệm kỳ 2012 – 2015 và bầu ra ban chấp hành gồm 03 đồng chí:
Đ/c Đỗ Văn Định- Chủ tịch Công đoàn bệnh viện;
Đ/c Lã Ngọc Sang- Phó chủ tịch;
Đ/c Đinh thị Kim Lan- Uỷ viên ban chấp hành.

Trong những năm qua được sự chỉ đạo của Chi bộ bệnh viện và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Công đoàn Bệnh viện đã phối hợp chính quyền thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, cùng với đó Công đoàn Bệnh viện thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2015 – 2018 và Nghị quyết Đại hội công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ I nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Trong nhiệm kỳ này ngành Y tế thủ đô nói chung, bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội nói riêng tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 46/NQTW ngày 23 tháng 2 năm 2005 của Bộ chính trị về: “bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” cùng với đó là các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng kỷ cương, nề lối làm việc… tiến tới xây dựng bệnh viện đáp ứng được yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thủ đô.

 

ĐOÀN THANH NIÊN BỆNH VIỆN PHCN HÀ NỘI
 

Đoàn trực thuộc: Quận đoàn Thanh Xuân
 

Cơ cấu tổ chức:

Tổng số đoàn viên: 85 đồng chí, bao gồm 13 khoa phòng

Phòng Kế hoạch – chỉ đạo tuyến

Phòng Tài chính – kế toán
Phòng Tổ chức – quản trị – hành chính

Phòng Điều dưỡng

Khoa khám bệnh

Khoa Thăm dò chức năng cận lâm sàng

Khoa Dược – trang thiết bị

Khoa Lão khoa

Khoa VLTL Nhi

Khoa PHCN Nội

Khoa Y học cổ truyền

Khoa Phục hồi phát triển trí tuệ

Khoa Dinh dưỡng
 

2.1. Ban chấp hành đương nhiệm : 05 đồng chí

Họ và tên Chức vụ đoàn Khoa/phòng
Lê Phượng Hoàng Bí Thư Khoa Y học cổ truyền
Chu Vũ Thịnh Phó bí thư Khoa Lão khoa
Phan Thị Minh Thu Ủy viên BCH Phòng Điều dưỡng
Nguyễn Phúc Quang
Lê Thanh Tâm
Ủy viên BCH
Ủy viên BCH
Khoa Nội
Khoa Nhi
Tạ Bích Thủy
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Ủy viên BCH
Ủy viên BCH
Khoa Khám bệnh đa khoa
Làng Hòa Bình Thanh Xuân