HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU CHO TRẺ BẠI NÃO

(12-12-2018)
Trong hai ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2018, giáo sư Patricia Coker Bold và giáo sư Stephani De Luca giảng viên trường Đại học Y Nam Carolina, viện nghiên cứu Virginia đã có chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện  Phục hồi chức năng Hà Nội. Đây là hai chuyên gia cao cấp về hoạt động trị liệu trong Nhi khoa. Sau khi cộng tác với Bộ Y tế xây dựng “Hướng dẫn Phục hồi chức năng cho trẻ bại não”, các chuyên gia tiếp tục tiến hành nghiên cứu về hiệu quả áp dụng kĩ thuật tập bắt buộc bên liệt CIMT (Constraint Induced Movement Therapy) cho trẻ bại não tại Việt Nam. Khoa Nhi Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội là một trong hai cơ sở Y tế của cả nước được lựa chọn vào chương trình.
 
Hiện nay trên thế giới kĩ thuật tập bắt buộc bên liệt CIMT đã chứng minh tính hiệu quả và  được khuyến nghị  sử dụng  cho trẻ bại não liệt nửa người. Tuy nhiên kĩ thuật này chưa được cập nhật, phổ biến tại Việt Nam. Năm yếu tố cốt lõi để đạt được thành công khi áp dụng kỹ thuật CIMT là (1). Cố định tay khỏe, (2). Điều trị liều cao: Thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ/ đợt điều trị, (3). Sử dụng các kỹ thuật định hình và thực hành lặp lại với sự thay đổi nhiệm vụ, (4). Học các kỹ năng chức năng trong các môi trường tự nhiên của trẻ và (5). Có kế hoạch chuyển tiếp sau khi kết thúc liệu trình tập CIMT.
Hai chuyên gia đã trực tiếp lượng giá, hướng dẫn các nhân viên Y tế của khoa xây dựng mục tiêu điều trị và bài tập cụ thể cho 10 trẻ bại não liệt nửa người từ 2 đến 10 tuổi. Kết quả đánh giá sau một tháng điều trị nhằm tìm ra liều điều trị và cách thức cố định tay khỏe phù hợp, hiệu quả nhất với trẻ bại não liệt nửa người tại Việt Nam.
Đây là hoạt động hợp tác mở đầu chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên môn về Phục hồi chức năng trong nhi khoa giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội và Đại học Y Nam Carolina, đem lại cơ hội tiếp cận các kiến thức mới nhất cho đội ngũ chuyên môn của bệnh viện và cơ hội được áp dụng các  thực hành dựa trên bằng chứng cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam.

Một số hình hảnh hoạt động: