Khoa chuyên môn

  KHOA DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
 
1. Giới thiệu chung
Khoa Dược - Vật tư y tế là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2. Chức năng, nhiệm vụ
 • Là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 • Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng do nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa)
 • Khoa Dược là đầu mối đấu thầu thuốc, hóa chất và vật tư y tế, trình Giám đốc mua thuốc, hóa chất và vật tư y tế theo Luật đấu thầu và các qui định hiện hành liên quan.
 • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 • Đầu mối tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “ Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin tư vấn sử dụng thuốc tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các qui định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 • Phối hợp với các khoa Cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 • Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 • Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 • Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao( bông, băng, cồn, gạc), khí y tế

3. Thành tựu
 • Khoa Dược tổng hợp và lập kế hoạch cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị phục vụ người bệnh.
 • Thông tin kịp thời những thông tin về thuốc, hóa chất, vật tư y tế mới, cận hạn, ít sử dụng: tên thuốc, thành phần… đến các khoa lâm sàng. Tư vấn sử dụng thuốc cho bác sĩ kê đơn lựa chọn thuốc trong điều trị. theo dõi, tập hợp các báo cáo về tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng đến các khoa lâm sàng.
 • Kho thuốc có đầy đủ trang thiết bị bảo quản thuốc như Tủ lạnh, điều hòa, giá kệ… theo nguyên tắc “ Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
 •  Phổ biến, cập nhật các kiến thức chuyên môn liên quan đến thuốc và sử dụng thuốc cho cán bộ y tế. Hướng dẫn sử dụng danh mục thuốc bệnh viện; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong bệnh viện

4. Định hướng phát triển
 • Cung ứng thuốc theo nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân với chất lượng đảm bảo, giá hợp lý phù hợp với cơ cấu bệnh tât, đáp ứng kịp thời yêu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh và các nhu cầu khẩn cấp khác
 • Đẩy mạnh công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác dược. Thông tin kịp thời những thông tin về thuốc, hóa chất, vật tư y tế mới, cận hạn, ít sử dụng: tên thuốc, thành phần… đến các khoa lâm sàng
 • Tăng cường công tác kiểm tra Hồ sơ bệnh án và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 • Quản lý chặt chẽ các khâu cung ứng, bảo quản, thống kê, báo cáo, cấp phát đến người bệnh và các khoa lâm sàng.
 • Hoàn thiện phần mềm tin học quản lý xuất nhập, thông tin thuốc, thống kê báo cáo kịp thời.
 • Tăng cường nguồn nhân lực là dược sĩ đại học và sau đại học chuyên ngành dược lý dược lâm sàng. 

 
Đang cập nhật... Đang cập nhật... Đang cập nhật... Hình ảnh hoạt động đang cập nhật...