Khoá học Trực tuyến về Thực hành dựa trên Bằng chứng

(16-06-2021)
Trong suốt hơn 5 năm thực hiện Dự án "Tăng cường chăm sóc và đào tạo phục hồi chức năng", Tổ chức Fédération Handicap International (HI) vẫn liên tục thực hiện đào tạo, theo đuổi mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ y tế/ phục hồi chức năng.
Hiện nay, xu hướng thực hành dựa trên bằng chứng ngày càng phổ biến và là chiến lược quan trọng để giúp cán bộ y tế được thường xuyên cập nhập với các thông tin mới nhất, phương pháp mới nhất, và để họ có thể đưa ra các quyết định lâm sàng phù hợp và hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Thực hành dựa trên bằng chứng là rất cần thiết nhưng chúng ta cũng khó tiếp cận được các bằng chứng mới nhất nếu không có phương pháp. Do đó, dự án đã xây dựng một module đào tạo trực tuyến về phương pháp thực hành quan trọng này.
Trân trọng chia sẻ địa chỉ link tham gia:
https://rise.articulate.com/share/EuwoQ6Mw-uWXZAm5CCkdG9w6n8M4VKdO#/
Các tin khác