Khoa chuyên môn

KHOA XÉT NGHIỆM

       Khoa Xét nghiệm là khoa cận lâm sàng, có chức năng: Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, vi sinh, ký sinh trùng, sinh học phân tử, miễn dịch....phục vụ cho việc chẩn đoán, xác định nguyên nhân gây bệnh, theo dõi diễn tiến của bệnh nhân trong quá trình điều trị.
 
 
Đang cập nhật... Đang cập nhật... Đang cập nhật... Hình ảnh hoạt động đang cập nhật...