Lịch tuần từ 03/8/2020 đến 09/8/2020

(31-07-2020)
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Thứ hai
03/8/2020
Sáng        
Chiều 13h15 Họp cấp ủy
13h40 Họp cấp uỷ và ban giám đốc tại phòng họp GĐ
14h15 Sinh hoạt chi bộ tại hội trường
15h00 Họp cán bộ chủ chốt tại hội trường
Bí thư
 
 
Giám đốc
 
 
Cấp ủy
Cấp uỷ và BGĐ
Đảng viên
Cán bộ chủ chốt
Thứ ba
04/8/2020
Sáng        
Chiều        
Thứ tư
05/8/2020
Sáng 08h00 Giảng Kế hoạch chăm sóc và các phương pháp PHCN tại hội trường BV   Ths Bích
CN Mạnh
Sinh viên trường CĐYTHN
Chiều 13h30 SHCM:  Tập huấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế về khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị Covid-19, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn và kỹ năng sử dụng phương tiên phòng hộ cá nhân Giám đốc P.Đ Dưỡng,
Bs Q Anh
Các bác sĩ và 50% điều dưỡng, kỹ thuật viên.
Thứ năm
06/8/2020
Sáng        
Chiều 13h30 Dự Hội thảo khoa học chuyên ngành Lão khoa tại BV ĐK Đống Đa     Bs Hà (LK), Bs Q Anh, Bs Hoàng, Bs Đức (KB)
Thứ sáu
07/8/2020
Sáng        
Chiều        
Thứ bảy
08/8/2020
Sáng        
Chiều        
Chủ nhật
09/8/2020
Sáng        
Chiều