Lịch tuần từ 19/7/2021 đến 25/7/2021

(19-07-2021)
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Thứ hai
19*/7/2021
Sáng 08h15 Giao ban cán bộ chủ chốt tại hội trường PGĐ Ng Thắng P TCHCQT Cán bộ chủ chốt
Chiều      
 
Thứ ba
20/7/2021
Sáng        
Chiều 14h00 Tiếp đoàn kiểm tra năng lực phòng xét nghiệm của Sở Y tế tại phòng họp và khoa XN PGĐ Ng Thắng
PTCHCQT, 
P KHTH
Khoa XN
BS Hương
BS L Trang
CN Huyền (TCHC)
Thứ tư
21/7/2021
Sáng        
Chiều        
Thứ năm
22/7/2021
Sáng        
Chiều 13h30 SHCM: Vật lý trị liệu hô hấp nhi Giám đốc Khoa Nhi Các bác sĩ, 50% điều dưỡng, KTV, dược sĩ
Thứ sáu
23/7/2021
Sáng        
Chiều        
Thứ bảy
24/7/2021
Sáng        
Chiều        
Chủ nhật
25/7/2021
Sáng        
Chiều