Quy trình khám bệnh

Quy trình khám bệnh không có thẻ BHYT

16/03/2017

Người bệnh vào khu vực đón tiếp: - Tổ chăm sóc khách hàng: hướng dẫn người bệnh quy trình khám bệnh - Bệnh nhân: mua sổ khám bệnh → điền đầy đủ thông tin vào sổ khám bệnh → đóng tiền khám bệnh → nhận phiếu thu → đi đến phòng khám. - Bộ phận kế toán: thu tiền → chuyển sổ khám bệnh...

Quy trình khám bệnh có thẻ BHYT

16/11/2016

Người bệnh vào khu vực đón tiếp: - Tổ chăm sóc khách hàng: hướng dẫn người bệnh quy trình khám bệnh - Bệnh nhân: mua sổ khám bệnh → điền đầy đủ thông tin vào sổ khám bệnh → Trình thẻ BHYT → nhận sổ khám bệnh có dấu BHYT → đi đến phòng khám. - Bộ phận kế hoạch: Kiểm tra, nhập máy và...