Quyết định về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức 2022

(22-11-2022)
Quyết định số 374/QĐ-BVPHCN ngày 21/11/2022 về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại lỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022.
Các tin khác