Thông báo danh sách thí sinh thi tuyển viên chức 2022

(02-12-2022)
Thông báo số 390/TB-BVPHCN ngày 01/12/2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022


Các tin khác