Thông báo số 698/TB-SYT, ngày 17/2/2020, của Sở Y tế Hà Nội

(19-02-2020)
Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019
Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 159/TB-SYT  ngày 08/01/2020 thông báo thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2019.
Tuy nhiên, do thời điểm này, Ngành Y tế Hà Nội cần tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển và xét tuyển viên chức  năm 2019, lịch thi và xét tuyển cụ thể, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế Hà Nội sẽ thông báo sau.
Yêu cầu các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 có trách nhiệm thông báo đến từng thí sinh dự tuyển để biết và thực hiện.
Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành y tế Hà Nội năm 2019, thường xuyên cập nhật thông tin tại đơn vị đăng ký dự tuyển và trên Website (http://soyte.hanoi.gov.vn) của Sở Y tế Hà Nội.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Các tin khác