Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 4

03/06/2022

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 4  

Xem tiếp

Tuyển sinh lớp "Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng" khóa 8

27/04/2022

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp "Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng" khóa 8  

Xem tiếp

Tuyển sinh lớp Âm ngữ trị liệu khóa 3

27/04/2022

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp "Âm ngữ trị liệu" khóa 3

Xem tiếp