Thông tin tài trợ

Trân trọng cảm ơn Nhóm thiện nguyện HƠI ẤM TÌNH THƯƠNG

29/05/2021

Bệnh viện PHCN Hà Nội vô cùng trân trọng và cảm ơn nhóm thiện nguyện HƠI ẤM TÌNH THƯƠNG

 

THƯ CẢM ƠN

22/07/2019

Kính gửi: Công ty TNHH Grabtaxi (Grab Việt Nam)