THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN MUA SẮM GÓI THẦU NĂM 2022

(14-09-2022)
Thư mời cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT dự toán mua sắm " Quần áo bảo hộ và đồ vải y tế" số 638/TM-BVPHCN, ngày 14/09/2022, của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.
Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời Quý công ty, đơn vị cung cấp quan tâm cung cấp Báo giá các dịch vụ sau:
Các tin khác