Thư mời quan tâm gói thầu thực phẩm quý II/2023

(21-03-2023)
Thư mời quan tâm số 180/TM-BVPHCN ngày 21/3/2023 tham gia gói thầu: Cung cấp thực phẩm Quý II/2023 phục vụ suất ăn cho các cháu khuyết tật Làng Hòa Bình Thanh Các tin khác