Thư mời tham dự gói thầu và thương thảo hợp đồng gói thầu số 2

(05-08-2022)
Thư mời số 511/TM-BVPHCN, ngày 05/8/2022, của Bệnh viện Phục hồi chức năng
Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Nguyễn Thị Nguyệt tham dự thầu và thương thảo hợp đồng gói thầu: " Cung cấp khăn, xà phòng, sữa tắm, dầu gội, nước tẩy rửa các loại và một số vật dụng vệ sinh cá nhân năm 2022":

 
Các tin khác