Thư mời tham gia dự thầu và thương thảo hợp đồng gói thầu số 1

(05-08-2022)
Thư mời số 510/TM-BVPHCN, ngày 05/8/2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng 
Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Trịnh Xuân Xuyên tham dự thầu và thương thảo hợp đồng gói thấu: "Cung cấp chổi quét, lau nhà, túi nilon, găng tay, bột thông tắc và đồ gia dụng bằng nhựa khác năm 2022". 
 
Các tin khác