Thư mời tham gia gói thầu giấy vệ sinh ....

(26-07-2022)
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội kính mời các Quý công ty, đơn vị quan tâm tham dự gói thầu: "Cung cấp giấy vệ sinh, giấy lau năm 2022" theo thư mời số 492/TM-BVPHCN, ngày 26/07/2022 như sau:


Các tin khác