Thư mời tham gia gói thầu

(10-03-2023)
Thư mời tham gia số 163/TM-BVPHCN ngày 09/3/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về " Cung cấp chổi quét, lau nhà, túi nilon, găng tay, bột thông tắc và đồ gia dụng bằng nhựa khác năm 2023"


Các tin khác