Tin tức sự kiện

Thư mời quan tâm dịch vụ tư vấn thẩm định giá số 659/TM-BVPHCN

23/09/2022

Thư mời quan tâm dịch vụ thẩm định giá dự toán  mua sắm " Quần áo bảo hộ và đồ vải y tế" năm 2022 số 659/TM-BVPHCN, ngày 23/09/2022, của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Xem tiếp

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội

19/09/2022

Thực hiện Quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý.....

Xem tiếp

Thư mời tham gia gói thầu số 644/TM-BVPHCN, ngày 16/9/2022

16/09/2022

Thư mời tham gia gói thầu "Cung cấp thực phẩm cho các cháu LHBTX quý 4 năm 2022"

Xem tiếp

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển viên chức

15/09/2022

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển, kèm theo Thông báo số 264/TB-BVPHCN, ngày 14/09/2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng

Xem tiếp

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022

15/09/2022

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022, kèm theo Thông báo số 264/TB-PHCN, ngày 14/09/2022

Xem tiếp

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

15/09/2022

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo thông báo số 264/TB-BVPHCN, ngày 14/09/2022

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022

15/09/2022

Thực hiện quyết định số 1265/QĐ-SYT, ngày 15/08/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức

Xem tiếp

THƯ MỜI BÁO GIÁ QUẦN ÁO BẢO HỘ VÀ ĐỒ VẢI Y TẾ NĂM 2022

14/09/2022

Thư mời cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá dự toán mua sắm " Quần áo bảo hộ và đồ vải y tế" số 640/TM-BVPHCN, ngày 14/09/2022, của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Xem tiếp

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN DỰ TOÁN MUA SẮM GÓI THẦU NĂM 2022

14/09/2022

Thư mời cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT dự toán mua sắm " Quần áo bảo hộ và đồ vải y tế" số 639/TM-BVPHCN, ngày 14/09/2022, của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Xem tiếp