Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO DS THI SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐK THAM DỰ VÒNG 2

25/09/2023

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển lao động hợp đồng vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2023 ( đợt 2 ) 

Xem tiếp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VÒNG 2

25/09/2023

Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển lao động hợp đồng vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2023 ( đợt 2)

Xem tiếp

THƯ MỜI QT TG GT CUNG CẤP THỰC PHẨM QUÝ IV/2023 PV SUAT ĂN CHO CÁC CHÁU KT LHBTX

20/09/2023

Bệnh viện Phục hồi chức năng kính gửi các quý Công ty Thư mời quan tâm tham gia gói thầu Cung cấp thực phẩm quý IV/2023 phục vụ suất ăn cho các cháu khuyết tật Làng Hòa Bình Thanh Xuân.

Xem tiếp

THƯ MỜI QT GT TV LẬP E-HSMT,ĐG E-HSDT THUỘC DTMS TRANG PHUC Y TẾ VÀ ĐỒ VẢI PV BN 2023

20/09/2023

Bệnh viện Phục hồi chức năng kính gửi các quý Công ty Thư mời quan tâm gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thuộc dự toán mua sắm : Trang phục y tế và đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2023.  

Xem tiếp

THƯ MỜI QT GT TV TĐ E-HSMT, TĐ KQ ĐG E-HSMT DTMS TRANG PHỤC Y TẾ VÀ ĐỒ VẢI PV BN 2023

20/09/2023

Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời các quý Công ty Thư mời quan tâm gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT thuộc dự toán mua sắm : Trang phục y tế và đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2023.    

Xem tiếp

Thư mời tham gia gói thầu "Cung cấp biển tên bệnh viện"

19/09/2023

Thư mời số 661/TM-BVPHCN ngày 19/9/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc tham gia gói thầu "Cung cấp biển tên bệnh viện"

Xem tiếp

Thư mời tham gia gói thầu " Cung cấp mành, rèm năm 2023"

18/09/2023

Thư mời tham gia số 656/TM-BVPHCN ngày 18/9/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc tham gia gói thầu "Cung cấp mành, rèm năm 2023"

Xem tiếp

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023

15/09/2023

Bệnh viện Phục hồi chức năng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2023. 

Xem tiếp

THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỌN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI SỞ Y TẾ HN 2023

13/09/2023

Thông báo thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế Hà Nội năm 2023 đợt 2  

Xem tiếp