Hà Nội tuyên truyền nền tảng, ứng dụng thuộc Đề án 06 của Chính phủ

Đăng vào ngày 09/07/2024 lúc: 16:18 222 lượt xem

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 20/6/2024 về thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội tuyên truyền nền tảng, ứng dụng thuộc Đề án 06 của Chính phủ (Hình từ Internet)

Hà Nội tuyên truyền nền tảng, ứng dụng thuộc Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 20/6/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 188/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

(1) Nội dung tuyên truyền

– Tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của các sản phẩm nền tảng, ứng dụng trong triển khai Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: 19 nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận 3151/TB-TCTTKĐA ngày 18/4/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, trong đó trọng tâm các ứng dụng:

+ Công dân Thủ đô số (i-Hanoi);

+ Hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID;

+ Cấp lý lịch tư pháp trực tuyến trên VNeID;

+ Thu phí không dùng tiền mặt tại các bến xe tĩnh;

+ Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

+ Phòng họp thông minh, không giấy E-Cabinet.

– Tuyên truyền quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các sản phẩm nền tảng, ứng dụng trong triển khai Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội được thông tin tại Lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Kế hoạch 178/KH-UBND ngày 11/6/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

– Ưu tiên tập trung tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết được lợi ích thiết thực khi tích cực tham gia các ứng dụng thuộc Đề án 06/Chính phủ. Tuyên truyền vận động mạnh mẽ về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp đến từng đối tượng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cụ thể có hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách để nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa toàn xã hội, hưởng ứng và tham gia cùng Đảng và chính quyền thực hiện thành công Đề án 06/Chính phủ nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng.

– Tuyên truyền về kết quả ứng dụng nền tảng trong triển khai Đề án 06/Chính phủ, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội; phản hồi của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng ứng dụng; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai một số ứng dụng, nền tảng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn Thành phố; các giải pháp khắc phục, qua đó, đúc kết kinh nghiệm, triển khai nhân rộng trong cả nước.

(2) Phương thức tuyên truyền

– Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội qua các loại hình báo chí Thành phố: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô…

– Cổng Thông tin điện tử Thành phố và các thành phần (bao gồm: Chuyên trang CCHC Thành phố; Cổng/Trang thông tin điện tử Thành phố các cơ quan, đơn vị và các kênh thông tin trên mạng xã hội của Thành phố).

+ Thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội về các tiện ích nền tảng, ứng dụng trong triển khai Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

+ Tăng cường lan tỏa tin, bài, video tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook “Thủ đô Hà Nội – Việt Nam”.

– Trên các phương tiện thông tin đại chúng

+ Phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố khác, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương….) xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cố định, phát sóng vào các khung giờ “vàng”, các chương trình có sức hút lớn với độc giả/khán giả/thính giả; Tăng cường sử dụng các thể loại báo chí mới, hiện đại (như: Infographic, mega story, podcast, clip tin tức, tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến…) về các sản phẩm nền tảng, ứng dụng trong triển khai Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Thực hiện đa dạng các hình thức cung cấp thông tin cho báo chí như: thông cáo báo chí, hội nghị cung cấp thông tin, ban hành văn bản…

– Trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã và hệ thống thông tin cơ sở; mạng xã hội (Zalo, Facebook…)

+ Tuyên truyền thông qua các loại hình thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên thông tin cơ sở, bảng tin công cộng, bảng tin điện tử, tờ rơi, tài liệu thông tin cơ sở) và các hình thức khác.

+ Tăng cường lan tỏa tin, bài, video tuyên truyền các ứng dụng trên mạng xã hội Zalo, Facebook, trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *