Khoa Dược – Vật tư y tế

Đăng vào ngày 07/08/2023 lúc: 09:59 853 lượt xem

KHOA DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ

1. Giới thiệu chung
Khoa Dược – Vật tư y tế là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược – Vật tư y tế có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
2. Chức năng, nhiệm vụ

– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng do nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa)
– Khoa Dược là đầu mối đấu thầu thuốc, hóa chất và vật tư y tế, trình Giám đốc mua thuốc, hóa chất và vật tư y tế theo Luật đấu thầu và các qui định hiện hành liên quan.
– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
– Đầu mối tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “ Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
– Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin tư vấn sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các qui định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
– Phối hợp với các khoa Cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
– Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
– Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
– Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc), khí y tế.

3. Tổ chức nhân sự:
–  Thông tin về lãnh đạo đương nhiệm 

  • Trưởng khoa: DSCKI. Bùi Thị Thu Ba

– Cơ cấu cán bộ trong khoa phòng

  • 01 Dược sĩ chuyên khoa cấp 1: Trưởng khoa quản lý chung.
  • 04 Dược sĩ đại học:
  • 01 Dược sỹ cao đẳng.

4. Một số hoạt động cấp phát thuốc

Cấp phát thuốc tân dược

Cấp phát vị thuốc cổ truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *