Phòng Kế hoạch tổng hợp & Chỉ đạo tuyến

Đăng vào ngày 08/08/2023 lúc: 14:19 1134 lượt xem

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOACH TỔNG HỢP VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Nhiệm vụ

  • Công tác kế hoạch

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới.

Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

  • Công tác chỉ đạo tuyến

Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học. Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện

 

Tổ chức nhân sự:

  • Trưởng phòng KHTH&CĐT: Ths.Bs. Lý Thị Lan Hương
  • Nhân lực: gồm 7 người: 01 bác sĩ, 01 cử nhân kỹ thuật, 04 cử nhân điều dưỡng, 01 chuyên viên công tác xã hội

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *