THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (VÒNG 2)

Đăng vào ngày 23/03/2024 lúc: 14:23 486 lượt xem

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2023

Căn cứ Quyết định số 5333/QĐ-SYT, ngày 06/12/2023 của Sở Y tế; Căn cứ Kế hoạch số 350/KH-BVPHCN, ngày 15/12/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng; Căn cứ Thông báo số 198/TB-HĐXT-BVPHCN, ngày 08/03/2024 và Thông báo số 203/TB-HĐXT-BVPHCN, ngày 11/03/2024; Căn cứ Biên bản họp ngày 23/3/2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 2) như sau:

1.Số thí sinh có mặt tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng 2023: 04 người.

2. Kết quả phòng vấn (chưa trừ điểm vi phạm quy chết và cộng điểm ưu tiên) tại kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 (vòng 2): có danh sách tổng hợp chi tiết kèm theo …..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *