Phòng Điều dưỡng

Đăng vào ngày 08/08/2023 lúc: 14:19 685 lượt xem

 

Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành, giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

  • Nhiệm vụ:

Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn quy định , quy trình chuyên môn kĩ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện và công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện

Tham gia công tác đào tạo,  nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn

Đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên đến hoạt động điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Định kì sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

  • Tổ chức nhân sự :

Phó trưởng phòng phụ trách: CNĐD Bùi Thị Thủy

Nhân lực gồm 06 người : 03 CNĐD, 03 Hộ lý

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *