Thông báo về Tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2023

Đăng vào ngày 29/02/2024 lúc: 15:48 885 lượt xem

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng thông báo:

Tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 176/QĐ-HĐXT-BVPHCN ngày 29/02/2024 của hội đồng xét tuyển Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Chi tiết tại Quyết định số 176/QĐ-HĐXT-BVPHCN ngày 29 tháng 02 năm 2024 Về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện năm 2023:

so 176.QĐ-HĐXT-BVPHCN (2)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *